Favorite Comment

Lực Lượng Nền Móng - Foundation

Lực Lượng Nền Móng - Foundation - Sci-Fi & Fantasy Chương Trình Tivi 55:14. story about Dựa trên bộ tiểu thuyết của Isaac Asimov, Lực Lượng Nền Móng theo chân đoàn người lưu lạc trên hành trình cứu lấy nhân loại và tái thiết nền văn minh giữa sự sụp đổ của Đế Chế Thiên Hà.

Phát Hành: Sep 23, 2021

Thời Gian Chạy: 55:14

Thể Loại: ,

Ngôi Sao: , , , , ,

Networks: Apple TV+