Favorite Comment

Và Cứ Như Thế...

Và Cứ Như Thế... - Phim Hài Chương Trình Tivi 44:14. story about Chương mới này của Tình và Thành Phố (Sex and the City) theo chân Carrie, Miranda và Charlotte khi họ điều hướng cuộc hành trình từ thực tế phức tạp trong cuộc sống và tình bạn ở độ tuổi 30 đến thực tế phức tạp hơn trong cuộc sống và tình bạn ở độ tuổi 50 của họ.

Phát Hành: Dec 09, 2021

Thời Gian Chạy: 44:14

Thể Loại: ,

Ngôi Sao: , , , , ,

Networks: HBO Max