Favorite Comment

Người Hoà Giải

Người Hoà Giải - Action & Adventure Chương Trình Tivi 46:14. story about Câu chuyện về Người hoà giải, siêu anh hùng cực dị với mục tiêu: đạt được hoà bình bằng mọi giá, kể cả khi phải giết rất nhiều người.

Phát Hành: Jan 13, 2022

Thời Gian Chạy: 46:14

Thể Loại: , ,

Ngôi Sao: , , , , ,

Networks: HBO Max