Moses Ingram

Moses Ingram

Tiểu sử

Moses Ingram is an actress and writer, known for The Tragedy of Macbeth (2021), The Queen's Gambit (2020), Day 74. (2020) and Obi-Wan Kenobi (2022).

Được biết đến: Acting

Sinh nhật: 1994-02-06

Nơi Sinh: Baltimore, Maryland, USA

Còn được Biết đến Như: