Favorite Comment

Âm Mưu Ác Quỷ (2023)

Âm Mưu Ác Quỷ (2023) - Phim Kinh Dị Phim 111 Phút. the devil conspiracy, the devil's conspiracy, the devil conspiracy, La Conspiración Del Diablo, 더 데빌 컨스피러시. Một công ty công nghệ sinh học hùng mạnh có công nghệ đột phá cho phép họ nhân bản những người có ảnh hưởng nhất trong lịch sử chỉ bằng một vài đoạn DNA. Đằng sau công ty này là một nhóm những người theo chủ nghĩa Satan đánh cắp tấm vải liệm của Chúa Kitô, khiến họ sở hữu DNA của Chúa Jesus. Bản sao này sẽ đóng vai trò là lễ vật cuối cùng cho quỷ dữ. Tổng lãnh Thiên thần Michael đến trái đất và sẽ không dừng lại ở đó để chấm dứt âm mưu của quỷ dữ. , full movie online free, download full movie in hd quality, watch free streaming