Alexa Demie

Alexa Demie

životopis

Alexa Demie is an American actress and singer. She is best known for her role as Maddy Perez in the HBO drama series Euphoria.

Známy pre: Acting

Výročie narodenia: 1990-12-11

Miesto narodenia: USA

Tiež známy ako: