Favorite Comment

Spievaj (2016)

Spievaj (2016) - Animovaný Filmy 108 minút. Welcome to the Auditions, Sing, Canta, SING / シング, სიმღერა, 星夢動物園‬, Zapoj. Podnikavý chlapík Buster Moon (koala) má poslednú šancu zachrániť divadlo, ktoré zdedil po svojom otcovi. Všetko staví na jednu kartu - na veľkolepú talentovú spevácku súťaž, akú svet ešte nevidel. A rovnako ako je pestré zloženie zvieracích súťažiacich, je pestrý aj ich repertoár, ktorý sa rozpína od Franka Sinatru až po Lady Gaga. , , full movie online free, download full movie in hd quality, watch free streaming