Favorite Comment

샹치와 텐 링즈의 전설 (2021)

샹치와 텐 링즈의 전설 (2021) - 액션 영화 132 의사록. 尚气与十戒传奇, Шанґ Чі та Легенда Десяти Кілець, Shang-Chi ve On Yüzük Efsanesi, Shang Chi y la leyenda de los diez anillos, 尚氣與十環幫傳奇, Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, شانغ-چي وأسطورة الحلقات العشر, Shang-Chi at ang Alamat ng Sampung Singsing, Шан-Чи и легендата за десетте пръстена, Shang-Chi et la légende des dix anneaux, Shang-Chi y La Leyenda de los Diez Anillos, Shang-chi y la leyenda de los diez anillos, Shang-chi y la leyenda de los diez anillos, Shang-Chi i legenda o Deset Prstenova, Shang-Chi a legenda o deseti prstenech, شانج شي وأسطورة الخواتم العشرة, Shang-Chi ja Kümne Rõnga legend, Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux, O Shang-Chi και ο Θρύλος των Δέκα Δαχτυλιδιών, Shang-Chi és a Tíz Gyűrű legendája, शांग-ची एंड द लीजेंड ऑफ द टेन रिंग्स, Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli, シャン・チー/テン・リングスの伝説, Šanči un leģenda par desmit gredzeniem, Šang-Či ir dešimties žiedų legenda, Shang-Chi Y La Leyenda De Los Diez Anillos, Shang-Chi y La Leyenda de los Diez Anillos, Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni, Shang-Chi și legenda celor zece inele, Шан-Чи и легенда десяти колец, شانغ-شي: ذا ليجيند اوف ذا 10 رينقز, Šeng-Či i legenda o deset prstenova, Shang-Chi: Legenda o desiatich prsteňoch, 샹치와 텐 링즈의 전설, Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos, Shang-Chi E La Leggenda Dei Dieci Anelli, 尚氣與十環幫傳奇, Shan-Chi va o'n uzuk afsonasi, Shang-Chi Và Huyền Thoại Thập Luân, Steamboat, ชาง-ชี กับตำนานลับเท็นริงส์. 초인적인 능력을 가진 텐 링즈의 힘으로 수세기 동안 어둠의 세상을 지배해 온 웬우. 샹치는 아버지 웬우 밑에서 암살자로 훈련을 받았지만 이를 거부하고 평범함 삶을 선택한다. 그러나 샹치는 목숨을 노리는 자들의 습격으로 더 이상 운명을 피할 수 없다는 것을 직감하고, 어머니가 남긴 가족의 비밀과 내면의 신비한 힘을 일깨우게 된다. , , , , , full movie online free, download full movie in hd quality, watch free streaming