Favorite Comment

샹치와 텐 링즈의 전설 (2021)

샹치와 텐 링즈의 전설 (2021) - 액션 영화 132 의사록. 尚气与十戒传奇, Шанґ Чі та Легенда Десяти Кілець, Shang Chi y la leyenda de los diez anillos, شانغ-چي وأسطورة الحلقات العشر, Shang-Chi at ang Alamat ng Sampung Singsing, شانج شي وأسطورة الخواتم العشرة, Shang-Chi ja Kümne Rõnga legend, Shang-Chi és a Tíz Gyűrű legendája, शांग-ची एंड द लीजेंड ऑफ द टेन रिंग्स, Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli, شانغ-شي: ذا ليجيند اوف ذا 10 رينقز, Šeng-Či i legenda o deset prstenova, Shang-Chi E La Leggenda Dei Dieci Anelli, Shan-Chi va o'n uzuk afsonasi, Steamboat, 尚氣與十環幫傳奇, 上气, 尚气, 尚气与十指环传奇, 上气与十戒传奇, 上气:十戒传奇, 上气与十诫传说, ชาง-ชี กับตำนานลับเท็นริงส์, 尚氣與十環傳奇, Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni, Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni - Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Marvel - Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux, Shang-Chi: Shang-Chi và Huyền Thoại Thập Luân, 샹치와 텐 링즈의 전설, שאנג-צ'י: ואגדת 10 הטבעות. 초인적인 능력을 가진 텐 링즈의 힘으로 수세기 동안 어둠의 세상을 지배해 온 웬우. 샹치는 아버지 웬우 밑에서 암살자로 훈련을 받았지만 이를 거부하고 평범함 삶을 선택한다. 샌프란시스코로 떠나와 자신의 진짜 이름을 숨긴 채 션이란 가명으로 살아가는 샹치. 웬우가 수장으로 있는 조직 텐 링즈의 일원인 레이저 피스트가 찾아와 샹치의 펜던트를 훔쳐가자 샹치는 친구 케이티와 함께 연이 끊겼던 동생 샤링을 염려하며 그녀가 숨어 지내는 마카오로 찾아간다. 텐 링즈의 마법 같은 힘을 통해 수천년 동안 지구의 역사를 혼란에 빠뜨렸던 웬우는 자신의 아들딸을 다시 불러들여 새로운 계략을 꾸민다. , , , , , , , , , full movie online free, download full movie in hd quality, watch free streaming